Strafbaarstelling faillissementsfraude

De wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude treedt op 1 juli 2016 in werking.

Deze wet moderniseert in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten de mogelijkheden voor opsporing en vervolging en voorkoming van faillissementsfraude. Met deze wet wordt de wettelijke positie van de curator versterkt, door het niet juist voeren van de administratie en het bewaren daarvan strafbaar te stellen.


Gepubliceerd: 30 juni 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels