Jaarrekeningen verplicht aanleveren middels SBR

Vanaf boekjaar 2016 moeten kleine rechtspersonen hun (verkorte) jaarrekening publiceren middels Standard Business Reporting (SBR). Voor middelgrote rechtspersonen geldt dit vanaf boekjaar 2017. Voor de meeste clienten deponeren wij de publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel al middels SBR.

Banken willen aanlevering middels SBR ook verplicht stellen en vragen u nu al uw jaarrekening op deze wijze aan hun te sturen. In deze SBR rapportage wordt meer informatie gevraagd dan de gegevens die nu zijn opgenomen in uw reguliere jaarrekening.
Bij financieringsaanvragen bij banken zal het aanleveren van de jaarrekeningen met behulp van SBR leiden tot een versnelde afhandeling van de financieringsaanvraag. Op een gegeven moment zal aanlevering op een andere wijze zelfs worden geweigerd.
Wolfsbergen Van Haarlem is klaar voor deze stap en bij een mogelijke financieringsaanvraag kunnen wij uw jaarrekening middels SBR bij uw bank aanleveren.


Gepubliceerd: 27 juni 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels