Keuzemogelijkheid voor pensioen

 

Veel bedrijven hebben voor hun personeel een pensioenregeling in de vorm van een beschikbare premieregeling. Mensen die hun pensioen opbouwen via een premie- of kapitaalovereenkomst kunnen binnenkort kiezen tussen een vast pensioen, een flexibel pensioen of een combinatie van beiden. De Eerste Kamer heeft namelijk op dinsdag 14 juni het wetsvoorstel verbeterde premieregeling aangenomen.

Verbeterde premieregeling

Mensen die hun pensioenaanspraken opbouwen via een premie- of kapitaalovereenkomst  hoeven niet meer verplicht hun opgebouwde kapitaal op pensioendatum om te zetten in een vast, gegarandeerd pensioen. Zij kunnen zelf gaan bepalen wat voor soort pensioen (vast, variabel of een combinatie) ze willen en of zij wel of niet beleggingsrisico's met anderen willen delen. Het in de premieregeling opgebouwde pensioenkapitaal mag in de uitkeringsfase (deels)risicodragend worden belegd. Doorbeleggen leidt waarschijnlijk tot een hoger pensioenresultaat en maakt het pensioen minder afhankelijk van de rentestand op de pensioeningangsdatum.


Gepubliceerd: 17 juni 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels