Heffingvrij vermogen voor buitenlanders

De Staatssecretaris van Financiën heeft in zijn besluit van 25 april 2016 bepaald dat het heffingsvrije vermogen ook van toepassing is voor buitenlands belastingplichtigen. Dit besluit is gepubliceerd naar aanleiding van een aantal recente arresten van de Hoge Raad. Vooruitlopend op de wetgeving verleent de Staatssecretaris middels dit besluit een goedkeuring voor het toepassen van het heffingsvrije vermogen voor buitenlands belastingplichtigen.

Volgens de arresten van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie is het heffingsvrije vermogen een voordeel dat los staat van de persoonlijke en/of gezinssituatie van de belastingplichtigen. Het heffingsvrije vermogen bedraagt voor 2015 en 2016 € 21.330 respectievelijk € 24.437.

Uiteraard zullen wij als uw intermediair de opgelegde aanslagen zorgvuldig controleren op een correcte verwerking van het voorgaande.


Gepubliceerd: 14 juni 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels