Erfgenamen beter beschermd

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 7 juni 2016 het Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden aangenomen. Hierdoor kan een erfgenaam zijn privévermogen beter beschermen tegen een onverwachte schuld uit een erfenis. Ook de regels voor zuivere aanvaarding van een erfenis zijn verduidelijkt.

Bescherming erfgenamen tegen schulden

Het wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) verduidelijkt de regeling voor zuivere aanvaarding door een bepaalde gedraging. Straks is pas sprake van een gedraging die leidt tot zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze onttrekt aan het verhaal van eventuele schuldeisers. Een ander onderdeel uit het wetsvoorstel is een uitzonderingsclausule indien een erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld waar hij met privévermogen voor moet instaan. De uitzonderingsclausule kent twee uitgangspunten:

  1. de bescherming ziet alleen op een zogenaamde onverwachte schuld;
  2. de bescherming houdt in dat een erfgenaam de kantonrechter kan verzoeken om hem vrij te stellen van zijn verplichting om de onverwachte schuld met zijn privévermogen te voldoen.

Inwerkingtreding

In een nieuwsbericht meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie dat de regeling op 1 september 2016 in werking zal treden.


Gepubliceerd: 8 juni 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels