Brief pensioen in eigen beheer uitgesteld

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stelt zijn brief met de uiteindelijk gekozen oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer uit. Hierover informeert hij de Tweede Kamer. Reden van de uitstelbrief is de opdracht om breed draagvlak te creëren voor de oplossing van het eigenbeheerpensioen.

Uitstelbrief

Onlangs kondigde Wiebes al aan dat een wetsvoorstel voor een alternatieve vormgeving van het pensioen in eigen beheer in het derde kwartaal van 2016 zal worden ingediend. Voorafgaand aan het wetsvoorstel volgt nog een gedetailleerde brief met de uiteindelijke keuze voor de oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer. Die brief stelt Wiebes nu uit.

Breed draagvlak

De bewindsman hecht zeer aan een breed draagvlak voor zijn uiteindelijk gekozen oplossingsrichting. Die opdracht heeft hij ook meegekregen van de commissieleden van de vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer. Het creëren van een breed draagvlak heeft tijd nodig. Daarom laat de brief met de uiteindelijk gekozen oplossingsrichting voor het eigenbeheerpensioen iets langer op zich wachten. Deze volgt uiterlijk vóór het zomerreces.


Gepubliceerd: 2 juni 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels