Verruiming samenloopvrijstelling

Staatssecretaris Wiebes van Financiƫn kondigt een verruiming aan van de toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij samenloop met de omzetbelasting. Die aankondiging doet hij in zijn brief aan de Tweede Kamer met een overzicht van fiscale moties en toezeggingen.

Samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting

Bedrijven die overdrachtsbelasting moeten betalen kunnen daarvoor soms een vrijstelling krijgen, bijvoorbeeld als sprake is van een samenloop met de heffing van omzetbelasting. Die samenloopvrijstelling wordt binnenkort verruimd. Deze verruiming heeft te maken met de verkrijging van een met btw belast bouwterrein. Tot op heden is voor toepassing van de samenloopvrijstelling steeds het standpunt ingenomen dat in dat geval sprake moet zijn van een verkrijging van een bouwterrein in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. Dat begrip bouwterrein in de omzetbelasting heeft echter een beperkter toepassingsbereik dan hetzelfde begrip in de BTW-richtlijn.

Verruiming begrip bouwterrein

In een binnenkort te publiceren beleidsbesluit zal staatssecretaris Wiebes voor de overdrachtsbelasting daarom goedkeuren dat bij de verkrijging van een met btw belast bouwterrein, dat enkel op basis van de BTW-richtlijn als zodanig kwalificeert, onder nader te bepalen voorwaarden de samenloopvrijstelling van toepassing is.


Gepubliceerd: 30 mei 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels