Minimumloon per 1 juli 2016

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2016 omhoog van
€ 1.524,60 naar € 1.537,20 per maand. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit bekendgemaakt in de Regeling tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2016. Deze Regeling is met toelichting gepubliceerd in de Staatscourant van 18 mei 2016.

Het bruto wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 juli 2016 als volgt:

  • € 1.537,20 per maand;
  • € 354,75 per week;
  • € 70,95 per dag.

Wettelijk minimumjeugdloon

De Regeling vermeldt verder ook het wettelijk minimumjeugdloon voor werknemers in de leeftijd tussen 15 en 22 jaar. Zo bedraagt het minimumjeugdloon voor een 22-jarige vanaf 1 juli 2016
€ 1.306,60 per maand. Voor een 15-jarige is dit € 461,15.

Brutobedragen per uur

Tot slot is in de Regeling een schema opgenomen met daarin de afgeronde brutobedragen per uur, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van resp. 36, 38 en 40 uur per week.


Gepubliceerd: 20 mei 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels