Bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij kleine belangen

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) dient ter verlichting van de heffing van schenk- en erfbelasting over ondernemingsvermogen, teneinde de continuïteit van een bedrijf te waarborgen.   

Onlangs heeft de Hoge Raad (H.R. 22 april 2016) bepaalt dat de BOF ook mag worden toegepast als er sprake is van een indirect belang dat kleiner is dan 5% (het aanmerkelijk belang vereiste). Het belang moet dan wel als ondernemingsvermogen gelden. Dit betekent dus dat er vanaf genoemde datum ook voor dergelijke belangen onder bepaalde aanvullende vereisten een hoge (voorwaardelijke) vrijstelling resp. uitstel van betaling kan worden verleend.Gepubliceerd: 9 mei 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels