Meer duidelijkheid voor pensioen eigen beheer

Op 15 maart 2016 heeft de Staatssecretaris meer duidelijkheid gegeven over de toekomst van het pensioen eigen beheer. Het pensioen eigen beheer zal naar alle waarschijnlijkheid volledig worden afgeschaft.

Voor bestaande situaties komen er twee keuzemogelijkheden:

  • In 2017 afkopen van de fiscale waarde, waarbij belastingheffing plaatsvindt over 70% van de fiscale waarde.

  • De fiscale waarde van de pensioenvoorziening kan worden omgezet in een eenvoudige oudedagsspaarvoorziening. Verdere opbouw is niet meer mogelijk maar de bestaande verplichting zal nog wel ieder jaar worden opgerent. Na pensioenleeftijd zal het gespaarde bedrag gedurende 20 jaar in gelijke termijnen worden uitgekeerd.

Om een goede keuze te kunnen maken is het raadzaam u vooraf te laten adviseren. Uw keuze kan diverse gevolgen hebben voor uw aangifte Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting. Ook is het raadzaam uw situatie na pensionering in kaart te laten brengen. Eventueel zullen aanvullende maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat er ook op dat moment voldoende inkomen over blijft.


Gepubliceerd: 25 april 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels