Wegstrepen rekening-courant is een illusie

In de media wordt geopperd dat de rekening-courantschuld aan de eigen BV eenvoudig kan worden weggestreept. Wij adviseren u voorzichtig te zijn met het ‘zomaar’ wegstrepen van de rekening-courantschuld over de periode waarvoor de navorderingstermijn reeds is verstreken of waarover navorderen niet meer mogelijk blijkt omdat de fiscus in de afgelopen vijf jaren immers op basis van de aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting op de hoogte was van de oplopende rekening courant.

In de praktijk is gebleken dat de Belastingdienst zich in deze situatie vaak op het standpunt stelt dat er bij een oplopende rekening-courantschuld sprake is van een (fictieve) dividenduitkering van de vennootschap aan u als DGA in privé. Over deze dividenduitkering  is dan 25% dividend- /inkomstenbelasting verschuldigd. De Belastingdienst geeft zich niet zonder slag of stoot gewonnen.

Ons advies is om ingeval van een rekening-courantschuld met de Belastingdienst proactief in gesprek te gaan over de oplossing. Niet zozeer op de formele gronden maar op basis van inhoud. Onze ervaring is dat dit perspectief biedt om toch de rekening-courant tegen gunstige voorwaarden af te kunnen bouwen, zodat niet over het totaal belasting verschuldigd is.

Uiteraard kunnen wij u bijstaan bij het zoeken naar oplossingen voor uw opgelopen schuld aan de BV. Dit kan zien op de proactieve aanpak voor de vermindering in de toekomst alsook de dossiervorming ten behoeve van een controle en beoordeling door de Belastingdienst.


Gepubliceerd: 26 april 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels