Bedrijfsopvolging niet uitgesloten bij vastgoed

Op vrijdag 15 april 2016 besliste de Hoge Raad dat een vastgoedconcern een materiële onderneming drijft. Omdat er een hoger dan normaal rendement wordt behaald, is de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet van toepassing op de schenking van 1/100 van een aandeel in het vastgoedconcern.

Meer dan normaal vermogensbeheer

Volgens de Hoge Raad verricht een vastgoedconcern met een zeer omvangrijke en diverse onroerendgoedportefeuille, werkzaamheden die normaal vermogensbeheer te boven gaan. Het vastgoedconcern behaalt daarmee een hoger dan normaal rendement.

De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het Hof Arnhem-Leeuwarden in deze zaak. Dat hof oordeelde op 12 mei 2015 dat het vastgoedconcern met de exploitatie van vastgoed een rendement behaalt dat meer is dan een rendement dat opkomt bij normaal vermogensbeheer. Daarbij telt niet alleen het directe maar ook het indirecte rendement in de vorm van waardestijgingen. De voor de exploitatie van het onroerend goed te verrichten of verrichte arbeid is qua aard en omvang meer dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is. Het hof heeft hiervoor onder andere gekeken naar de kennis, ervaring en arbeid van de eigen werknemers van het vastgoedconcern, het gehouden toezicht op uitbestede werkzaamheden en de inhuur op projectbasis  van externe deskundigen.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Nu sprake is van ondernemingsvermogen (het vastgoedconcern drijft een materiële onderneming) en niet van beleggingsvermogen, is op de schenking van 1/100 van een aandeel in het vastgoedconcern de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet van toepassing.

Hoge Raad, 15 april 2016, nr. 15/02829


Gepubliceerd: 18 april 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels