Standaard trouwen in beperkte gemeenschap

Op 19 april jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel “beperking gemeenschap van goederen” aangenomen. Nu is het nog zo dat al het vermogen van een stel na het huwelijk wordt gezien als één. Na de wetswijziging wordt trouwen in beperkte gemeenschap het nieuwe standaard.

Dit betekent dat het vermogen en de schulden die zijn opgebouwd voor het huwelijk, na een eventuele scheiding automatisch worden toegerekend aan de oorspronkelijke eigenaar. Tevens zal de huwelijkspartner in de toekomst niet meer mee kunnen profiteren van erfenissen en giften.

Wil een echtpaar alsnog kiezen voor algehele gemeenschap van goederen, zal zij hiervoor uitzonderlijk moeten kiezen en vast laten leggen bij de notaris.


Gepubliceerd: 21 april 2014

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels