Wijzigingen kinderalimentatie

In het verleden kon kinderalimentatie als persoonsgebonden aftrekpost worden meegenomen in uw aangifte Inkomstenbelasting (onder de post levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar). Deze aftrekpost is echter vervallen met ingang van 1 januari 2015. Dit betekent echter niet dat er niets meer mogelijk is met deze kosten.

Voor 2015 en 2016 kan de contante waarde van de toekomstige betalingen kinderalimentatie als schuld in box 3 worden meegenomen. In de wet is namelijk bepaald dat schulden niet in box 3 kunnen worden meegenomen voorzover zij gelden als persoonsgebonden aftrekpost. Nu kinderalimentatie niet langer als zodanig geldt kan hier vanaf 2015 in box 3 weer rekening mee worden gehouden. Indien u bezittingen heeft boven het heffingsvrije vermogen kan dit mogelijk leiden tot minder te betalen belasting.

Vanaf 2017 vindt een wetswijziging plaats waardoor de kinderalimentatie ook niet meer in box 3 kan worden opgenomen.


Gepubliceerd: 11 maart 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels