Wijziging voorlopige aanslag 2016

Met ingang van het belastingjaar 2016 zijn de regels omtrent het wijzigen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen en vennootschapsbelasting veranderd. Indien de gegevens niet kloppen kunnen deze alleen aangepast worden met een digitale wijziging. Er kan geen bezwaar gemaakt worden met een verzoek om uitstel van betaling voor (het meerdere van) de aanslag.

Hebt u dus een voorlopige aanslag ontvangen die naar uw mening niet klopt, dan kunnen wij namens u een wijziging indienen. U dient er dan rekening mee te houden dat de oorspronkelijke voorlopige aanslag, al dan niet in maandelijkse termijnen, betaald dient te worden totdat de wijziging in behandeling is genomen en de voorlopige aanslag is aangepast (doorgaans 6 - 8 weken). De belastingdienst zal hetgeen er reeds betaald is in mindering brengen op de aangepaste voorlopige aanslag.

Wij willen u er op wijzen dat, indien uw voorlopige aanslag te laag is, u vanaf 1 juli 2017 belastingrente betaalt over het verschil tussen de voorlopige aanslag en het feitelijk verschuldigde bedrag op basis van de aangifte. Voor de vennootschapsbelasting bedraagt het precentage 8% en voor de inkomstenbelasting 4%.


Gepubliceerd: 22 februari 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels