Aangiften inkomstenbelasting 2015

Binnenkort is het weer tijd voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting. De belastingdienst zend hier momenteel de uitnodiging voor per post aan u toe. Tevens zal deze uitnodiging worden opgenomen in uw digitale berichtenbox op mijnbelastingdient.nl

Uitstel

Wilt u uitstel aanvragen voor het doen van uw aangifte? Dit kan vanaf nu ook digitaal via mijnbelastingdienst.nl. Uiteraard zullen onze cliënten net als voorgaande jaren opgenomen worden in onze eigen uitstelregeling.

Bezwaar maken tegen een aanslag

Heeft u aangifte gedaan, maar bent u het niet eens met de opgelegde aanslag? Dan vindt u vanaf nu op mijnbelastingdienst.nl een bezwaarcheck. Met een paar vragen wordt duidelijk of u bezwaar kunt maken. Mogelijk volstaat het indienen van een nieuwe aangifte.

Heeft u vragen over welke mogelijkheden voor u van toepassing zijn, kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Voorlopige aanslagen 2016

De afgelopen periode zijn de voorlopige aanslagen voor het jaar 2016 door de belastingdienst verzonden. Wij adviseren u deze voorlopige aanslagen goed te controleren op de juiste gegevens. Mogelijk zijn uw omstandigheden in het afgelopen jaar gewijzigd, denk aan bijvoorbeeld een nieuwe baan, een verhuizing etc. Uiteraard staan wij u graag bij in de beoordeling van uw aanslag. Wijzigt uw situatie lopende het jaar, adviseren wij u dit tijdig aan te geven. Dit voorkomt dat u volgend jaar mogelijk een groot bedrag moet terugbetalen vermeerderd met rente.

Gepubliceerd:  15 februari 2016

 

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels