Mogelijk afschaffen pensioen eigen beheer

Op dit moment onderzoekt de staatssecretaris twee oplossingen voor de problemen die spelen bij de opbouw van pensioen in eigen beheer.

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer laten weten de oplossing door het volledig afschaffen van pensioenopbouw in eigen beheer te combineren met een tijdelijke maatregel die voorziet in de fiscaal gefaciliteerde afkoop. Hij denkt hierbij aan een eenmalige mogelijkheid om de pensioenvoorziening af te kopen tegen de fiscale waarde. Er zal dan loonheffing worden geheven over 80% van de afkoopsom. 20% blijft onbelast. Er wordt geen revisierente geheven. Uit vereenvoudigingsoogpunt heeft deze variant zijn voorkeur.

De andere oplossing is het zogenoemde oudedagssparen in eigen beheer. Hierbij kan jaarlijks een percentage van het loon worden gespaard ten behoeve van het pensioen. Deze post komt op de balans te staan en wordt steeds opgerent. Op ingangsdatum kan de oudedagsspaarverplichting worden gebruikt voor het extern bedingen van een lijfrente of voor gelijkmatige uitkeringen vanuit de vennootschap gedurende 20 jaar.

De staatssecretaris maakt nog geen keuze. De staatssecretaris zal beide opties voorleggen. Inwerkingtreding zou mogelijk per 1 januari 2017 kunnen volgen.

De staatssecretaris is geen voorstander van een combinatie van het oudedagssparen eigen beheer en een gefaciliteerde afkoopmogelijkheid.

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels