Pas op met hoge rekening-courantschuld

Hoge schulden in rekening-courant zijn de Belastingdienst al jaren een doorn in het oog. Naar het oordeel van de Belastingdienst betreft het vaak een vorm van netto genoten inkomen, waarvan de belastingheffing wordt verschoven naar de toekomst. Welke belastingheffing dan eigenlijk plaats had moeten vinden (loonbelasting of box 2 heffing gecombineerd met dividendbelasting), vormt dan een volgend onderdeel in de discussie met de belastingdienst hierover.

Eind 2015 heeft de Belastingdienst op bijeenkomsten voor intermediairs aangegeven dat in 2016 strenger gekeken gaat worden naar (te) hoge rekening-courantschulden van de DGA aan zijn BV.

Vanuit de Belastingdienst kan deze problematiek met harde of zachte hand worden aangepakt. Hoe de Belastingdienst er in uw situatie tegenover staat is altijd lastig te voorspellen.

Mocht er discussie met de Belastingdienst ontstaan hierover kunnen wij u van dienst zijn om naar een oplossing te zoeken. Wellicht heeft u in de media vernomen dat er mogelijkheden zijn om deze problematiek op eigen initiatief aan te pakken en de Belastingdienst het nakijken te geven. Graag helpen wij u op weg tussen de zin en de onzin van deze berichtgeving in de media.

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels