Rente op schenking op papier

Hebt u in het verleden een schenking op papier gedaan? Vergeet u dan niet uiterlijk 31 december 2015 de jaarlijkse rente van 6% over het saldo van de schuld uit te betalen aan de begiftigde?
Indien u dat niet doet, zal de belastingdienst de schenking niet erkennen, met als gevolg dat de schenking te zijner tijd bij overlijden niet als een schuld van de nalatenschap kan worden opgenomen.

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels