Belastingplan 2016 naar de Eerste Kamer

Het Belastingplan 2016 is, weliswaar met een aantal wijzigingen op het bestaande wetsvoorstel, aangenomen door de Tweede Kamer. Het Belastingplan 2016 ligt nu bij de Eerste Kamer, waarvan het nog niet zeker is dat zij deze instemming volgen. Dit komt doordat de meerderheid in de Tweede Kamer niet de meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Het is waarschijnlijk dat het Belastingplan 2016 nog andere aanpassingen zal ondergaan, voordat de Eerste Kamer instemt. Op 15 december a.s. zal de Eerste Kamer gaan stemmen voor of tegen dit belastingplan en zal duidelijk worden wat de fiscale gevolgen zullen zijn voor 2016.

Mogelijke naheffing of correctie loonheffingen

Indien de Eerste Kamer op 15 december 2015 niet instemt met het Belastingplan 2016 heeft dat grote gevolgen. De voorlopige aanslagen 2016, die in december zullen worden opgelegd, zijn namelijk al gebaseerd op de nieuwe cijfers en percentages. Een correctie van deze voorlopige aanslag is dan ook in vele gevallen noodzakelijk. Ook de tabellen en rekenregels voor de aangifte loonheffingen voor 2016 zijn al gebaseerd op het Belastingplan 2016.

De fiscale wijzigingen vanaf 2016, mits de Eerste Kamer akkoord gaat met het Belastingplan 2016, vindt u hier.

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels