Minimumloon per 1 januari 2016

Het wettelijk bruto minimumloon gaat met ingang van 1 januari 2016 omhoog van € 1.507,80 naar € 1.524,60 per maand. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit bekendgemaakt in de Regeling tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2016.

Het bruto wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 januari 2016 als volgt:

  • € 1.524,60 per maand;
  • € 351,85 per week;
  • € 70,37 per dag.

Wettelijk minimumjeugdloon

De Regeling vermeldt verder ook het wettelijk minimumjeugdloon voor werknemers in de leeftijd tussen 15 en 22 jaar. Zo bedraagt het minimumjeugdloon voor een 22-jarige vanaf 1 januari 2016
€ 1.295,90 per maand. Voor een 15-jarige is dit € 457,40.
 

Brutobedragen per uur

Tot slot is in de Regeling een schema opgenomen met daarin de afgeronde brutobedragen per uur, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week.

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels