Waadi registratie

Stelt u al dan niet incidenteel arbeidskrachten (uzelf of werknemers) aan derden ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat vermelden in het Handelsregister. Dit is het gevolg van een wetswijziging die uitbuiting van werknemers wil terugdringen. Deze wet heet Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De wet is voor u van belang als u arbeidskrachten ter beschikking stelt. Dit kan bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig zijn. De wet heeft ook gevolgen voor ondernemingen die arbeidskrachten inlenen.

De consequenties van het overtreden van deze wet zijn groot. Uitleners krijgen van de Inspectie SZW een boete van 12.000 euro per werknemer. Ook inleners kunnen deze boete krijgen. Bij een tweede overtreding wordt de boete verhoogd tot 24.000 euro en bij een derde overtreding zelfs 36.000 euro per werknemer.

In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is een aantal bestanddelen opgenomen dat omschrijft wanneer er sprake is van ter beschikkingstelling van arbeidskrachten (TBA). Het gaat om de volgende bestanddelen:

  • arbeidskracht;
  • tegen vergoeding;
  • aan een ander;
  • onder diens toezicht en leiding;
  • anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst;
  • arbeid verrichten.

Als u twijfelt of u arbeidskrachten ter beschikking stelt en problemen wilt voorkomen bij een controle van de Inspectie SZW, is het verstandig om te laten registreren dat u arbeidskrachten ter beschikking stelt. U riskeert dan geen hoge boete voor uzelf en voor uw cliënt.

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels