Einde of verlenging baan moet schriftelijk

Vanaf 1 juli 2014 moet u tijdelijke werknemers minstens één maand voor afloop van hun contract schriftelijk op de hoogte stellen of u het contract gaat verlengen of niet. Als u dit niet of te laat doet, bent u de werknemer een vergoeding verschuldigd.

Aanzegtermijn

De invoering van een zogenoemde aanzegtermijn voor tijdelijke krachten is onderdeel van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid, dat inmiddels bij de Eerste Kamer ligt. Deze aanzegtermijn verplicht u straks om één maand voor afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk te laten weten dat u het contract wel of niet verlengt. Bij verlenging moet u opnieuw de arbeidsvoorwaarden vermelden, anders gelden automatisch de voorwaarden van het vorige tijdelijke contract. Deze aanzegtermijn geldt alleen bij tijdelijke contracten van minstens zes maanden. Als uw organisatie iemand tijdelijk in dienst heeft voor bijvoorbeeld een project, hoeft u de werknemer niet schriftelijk in te lichten over het einde van zijn contract. Deze is gelijk aan het einde van het project en dat ligt niet altijd van tevoren vast.
 
Vergoeding als u niet aanzegt
Bent u te laat met het aanzeggen van de beëindiging of verlenging of vergeet u de aanzegtermijn helemaal, dan moet uw organisatie de tijdelijke werknemer een vergoeding betalen van één maandsalaris naar rato. Bent u bijvoorbeeld twee weken te laat met aanzeggen, dan moet u de werknemer twee weken loon uitbetalen. Dit bent u echter alleen verplicht als de werknemer hier zelf binnen twee maanden na het einde van het contract een beroep op doet. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeurt, gaat deze maatregel vanaf 1 juli 2014 in, samen met het verdwijnen van de proeftijd en het concurrentiebeding in tijdelijke contracten

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels