Monumentenaftrek voorlopig gehandhaafd

Als eigenaar van een monumentenpand in privé kunt u bepaalde onderhoudskosten in aftrek brengen bij uw aangifte Inkomstenbelasting. Onder een monumentenpand wordt verstaan een pand dat is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister.

Eerder waren er plannen aangekondigd om deze aftrekpost te schrappen en te vervangen door een subsidieregeling. Besloten is om deze plannen voorlopig uit te stellen tot op 1 januari 2019. Dit betekent dat de oude regels voorlopig nog blijven gelden en er in 2017 en 2018 nog gebruik kan worden gemaakt van deze aftrekpost.


Gepubliceerd: 7 juli 2017

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels