Restschuld: aftrekbare rente

Verkocht u op óf na 29 oktober 2012 en vóór 31 december 2017 uw eigen woning en is de verkoopprijs lager dan uw eigenwoningschuld en de verkoopkosten? Dan heeft u een restschuld (negatieve eigenwoningreserve). U mag voor die restschuld nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken in Box 1.

Aandachtspunten:

  • Als u in 2016 uw eigenwoningschuld (gedeeltelijk) aflost, waarover u op dat moment overgangsrecht geniet, dan behoudt u het overgangsrecht over deze aflossing, mits u uiterlijk in 2017 hiervoor weer een nieuwe eigenwoningschuld aangaat. Het is belangrijk hiermee rekening te houden als u bijvoorbeeld uw woning in 2016 verkoopt of indien u van plan bent om de eigenwoningschuld over te sluiten.
  • Zoals het er nu naar uitziet, vervalt deze tijdelijke maatregel per 1 januari 2018! Indien een huis na deze datum verkocht wordt met verlies, dan is deze restschuld niet meer mee te financieren.
  • Er staan nog steeds circa 340.000 woningen “ onder water”. Vandaar dat de Vereniging Eigen Huis (VEH) pleit voor het behoud van deze fiscale restschuldregeling. 

Gepubliceerd: 19 juni 2017 

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels