Standaard trouwen onder huwelijkse voorwaarden

Vanaf 1 januari 2018 trouwt u niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Dit komt door een wetswijziging betreffende de beperking gemeenschap van goederen die in werking treedt per 1 januari 2018.

Onder de
nieuwe wetgeving bestaat een zogenoemde ‘insluitclausule’ of ‘gemeenschapsclausule’. Indien de schenker of erflater dit wenst, valt een erfenis of schenking in de huwelijksgemeenschap. Standaard zal deze dus buiten de huwelijksgemeenschap vallen.

Ondernemingsvermogen
Ondernemingsvermogen opgebouwd voor het huwelijk valt niet in de

huwelijksgemeenschap. Wel dient een redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid te worden voldaan aan de huwelijksgemeenschap indien dit niet op een andere wijze aan de echtgenoot is toegekomen. De parlementaire geschiedenis geeft aan dat dit vergoedingsrecht kan worden vastgesteld aan de hand van de toegenomen waarde van het privévermogen.  

Zorg er dan ook voor dat zowel het vermogen van de onderneming als het
privévermogen van beide partners voor het huwelijk nauwkeurig worden
vastgelegd.


Gepubliceerd: 9 juni 2017

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels