Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

Zzp'ers en opdrachtgevers krijgen nog langer de tijd om zich aan te passen aan de Wet DBA. De handhaving is namelijk verder opgeschort tot in ieder geval 1 juli 2018.

Het opschorten van de handhaving van de Wet DBA betekent het volgende: tot in ieder geval 1 juli 2018 zal de Belastingdienst geen naheffingen, boetes of correctieverplichtingen voor de loonheffingen opleggen als achteraf wordt geconstateerd dat toch sprake is van een dienstbetrekking tussen zzp'er en opdrachtgever. Dit is alleen anders in geval van kwaadwillendheid, want dan heeft men met opzet een situatie van schijnzelfstandigheid gecreƫerd, terwijl er gewoon een dienstbetrekking is. In die situatie zal de Belastingdienst de Wet DBA wel handhaven.

Achterliggende reden

Reden voor de verdere opschorting van de handhaving van de Wet DBA is een eventuele herijking van de criteria 'gezagsverhouding' en 'vrije vervanging' uit de arbeidswetgeving. Het onderzoek hierna is inmiddels afgerond. Wat er nu verder gaat gebeuren met het DBA-dossier is aan een nieuw kabinet. Om ervoor te zorgen dat opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen, is de handhaving van de Wet DBA in ieder geval verder opgeschort tot tenminste 1 juli 2018.


Publicatiedatum: 6 juni 2017
Bron: SRA Nieuwsbank

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels