Rechtsgeldig informeren: per mail of per post?

Steeds vaker versturen ondernemers de zakelijke post per e-mail, maar soms is een e-mail niet goed genoeg. De wet verplicht in diverse situaties nog steeds tot een ‘schriftelijk bericht’ en dat kan (nog) niet één op één gelijkgesteld worden aan een e-mail.

Hierbij kan gedacht worden aan een ingebrekestelling als een afnemer of leverancier zijn verplichtingen niet nakomt, een ontbinding van een overeenkomst, het stuiten van een verjaring, bezwaar maken tegen een aanslag bij de Belastingdienst, enz.
Bedenk ook dat het erg lastig wordt om te bewijzen dat u een e-mail heeft verzonden als u geen retourbericht hebt ontvangen. Daarnaast zijn e-mails relatief eenvoudig te vervalsen.Neem dus geen risico bij het rechtsgeldig informeren van uw zakelijke relaties en de Belastingdienst.


Gepubliceerd: 5 mei 2017
Bron: BelastingBelangen

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels