Uw administratie over 2006 mag weg!

U moet uw administratie zeven jaar bewaren. U kunt u de administratie over 2006 en eventueel voorgaande jaren wegdoen. Permanente stukken (aktes, pensioen- en
lijfrentepolissen en dergelijke) mogen niet worden weggegooid.

Indien u de gegevens van verkoopbonnen digitaal opslaat en deze ter beschikking kunt stellen aan de Belastingdienst, is het niet meer noodzakelijk om kassabonnen, kassarollen enzovoort op papier te bewaren. dit geldt ook voor facturen. Wij adviseren u dit eerst met de Belastingdienst af te stemmen, voordat u alle papieren documenten weggooit.

Let op!: Voor onroerende zaken geldt voor de btw echter een herzieningstermijn van tien jaar. Dit betekent dat als u de btw over de aankoop of verbouwing van een onroerende zaak heeft teruggevraagd, dan moet u de btw-boekhouding tien jaar bewaren.

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels