Geen boete na foute info Belastingtelefoon

Als belastingplichtigen hun aangifte verkeerd invullen door foute informatie van de Belastingtelefoon, volgt er geen boete.

De Belastingdienst mag bij de beoordeling van de aangifte de fout herstellen, wat dan leidt tot een juiste aanslag, aldus Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes in zijn reactie op vragen over een onderzoek van De Consumentenbond.

Dit onderzoek betrof de informatie die De Belastingtelefoon verstrekt over de aftrek van medische kosten. Deze informatie blijkt niet in alle gevallen juist te zijn. De vragen betroffen de gevolgen voor de belastingplichtigen die op basis van de verstrekte informatie de verkeerde gegevens in hun aangifte inkomstenbelasting invullen.

De Staatssecretaris benadrukt dat De Belastingdienst de fout bij de beoordeling van de aangifte mag herstellen. De belastingplichtige heeft de aangifte echter “te goeder trouw” ingevuld, waardoor een boete niet aan de orde is.


Gepubliceerd: 7 april 2017

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels