Sectorindelingen bij de Belastingdienst

De sectorindeling van een bedrijf is afhankelijk van de activiteiten die worden verricht binnen het bedrijf. Het is de taak van de Belastingdienst om de bedrijven in een bepaalde sector in te delen. Omdat de gang van zaken binnen de Belastingdienst met betrekking tot de sectorindelingen niet duidelijk was, is een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) ingediend. Het interne beleid van de Belastingdienst voor de sectorindeling is inmiddels openbaar gemaakt.

De hoogte van de te betalen premies door de werkgever is afhankelijk van de sector waarin het bedrijf wordt ingedeeld. Het is daarom van belang dat de sectorindeling van de werkgever juist is. Indeling in een andere sector kan een aanzienlijk voordeel opleveren, als die andere sector een lagere premie kent. Indien blijkt dat de werkgever in een onjuiste sector is ingedeeld, kunnen premies tot vijf jaar terug teruggevraagd worden. Andersom kan vijf jaar door de Belastingdienst worden nageheven als blijkt dat de werkgever eigenlijk een hoger percentage aan premies verschuldigd was. Het is dus aan te bevelen om periodiek te controleren of de huidige sectorindeling de juiste is. Zeker op momenten dat de werkzaamheden zijn gewijzigd, kan deze controle belangrijk zijn.

Klik hier voor de link naar het WOB-verzoek op de website van het Ministerie van Financiën.
 

Gepubliceerd: 21 maart 2017

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels