Raymond Baan

Raymond Baan (1961) voltooide in 1987 zijn opleiding als Accountant-Administratieconsulent. Hij is tevens certificeringsbevoegd om
controleverklaringen af te geven bij controleplichtige ondernemingen. Tijdens en na zijn opleiding was hij werkzaam als accountant bij het kantoor Wiebenga te Den Haag. Daarna werkte hij bij PriceWaterhouseCoopers te Delft. In 1993 trad hij als accountant in dienst bij Wolfsbergen & Osnabrug, de rechtsvoorganger van Wolfsbergen Van Haarlem. Sinds 1997 is hij vennoot.


Raymond Baan voert een algemene accountantspraktijk. Naast het verzorgen van financiƫle verslaglegging bestaat zijn specifieke deskundigheid uit het begeleiden en adviseren van ondernemers bij diverse financiƫle aangelegenheden, zoals het optimaliseren van financieringen en het opteren voor de juiste bedrijf- en ondernemingsstructuur. Raymond Baan heeft ruime ervaring met het waarderen van ondernemingen en het begeleiden van samenwerkingen en fusies.

r.baan@wolfsbergenvanhaarlem.nl

Nederlands Engels