Dienstverlening

Natuurlijke personen

U bent ondernemer: een natuurlijk persoon, iemand van vlees en bloed. U runt een eenmans­zaak, met of zonder (ZZP) personeel of u bent participant in een maatschap, vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CV). Wat voor ondernemer u ook bent, u hebt altijd ook een privéleven en daar houdt Wolfsbergen Van Haarlem bij de zakelijke adviezen altijd terdege rekening mee.

Ons werk begint met het verzorgen van een juiste opstelling van uw jaarrekeningen en het doen van juiste en tijdige aangiften voor omzet- en inkomstenbelasting. We helpen u bij het voldoen aan alle (fiscale) formaliteiten die bij het ondernemerschap horen. Onze meerwaarde ligt in het ondernemend met u meedenken bij uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld als u uw onderneming wilt omzetten in een BV of bij bedrijfsopvolging en samenwerking.

Namens u zijn wij een competente gesprekspartner van de belastingdienst. Zoals gezegd: we verliezen daarbij het onderscheid tussen zakelijk en privé nooit uit het oog. Zo maken we, omdat de belastingheffing sterk kan afwijken, zorgvuldig onder­scheid tussen ondernemings­bezittingen en bezittingen tot uw privé-vermogen behoren. Ook adviseren wij bij trouwen, scheiden en overlijden en bij het opbouwen van oudedagsvoorzieningen.

Rechtspersonen

Uw onderneming is bijvoorbeeld een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV). Uw onderneming kan bestaan uit één rechtspersoon, maar ook uit meerdere rechtspersonen. Wanneer niet alle aandelen in uw bezit zijn, kan sprake zijn van deelnemingen. Om de vennootschap te laten ondernemen zal ten minste één persoon in loondienst zijn. Het resultaat van de vennootschap valt onder de vennootschapsbelasting.

Wolfsbergen Van Haarlem zorgt ervoor dat de jaarrekening juist wordt opgesteld en dat aangiften juist en tijdig worden gedaan. Maar dat zijn eigenlijk vanzelfsprekende zaken. Wolfsbergen Van Haarlem bewijst zijn kracht vooral als competente gesprekspartner van de belastingdienst, bijvoorbeeld bij een boekenonderzoek. Meerwaarde is ook gelegen in de specifieke advisering op het gebied van herfinancieringen of de aan- en verkoop van bedrijfsonderdelen. Het afgeven van accountantsverklaringen en het verzamelen van managementinformatie zijn ook belangrijke aspecten van de veelzijdige dienstverlening aan ondernemers.

Directeur grootaandeelhouder

Kenmerkend voor uw type ondernemerschap is dat u houder bent van de aandelen van een onderneming: een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV). U bent bij de vennootschap (één van de) werknemer(s). De totale onderneming kan uit één, maar ook uit meerdere rechtspersonen bestaan. Ook kan er, als u niet alle aandelen in bezit hebt, sprake zijn van deelnemingen. De resultaten van de onderneming vallen onder vennoots­chaps­belasting.

Wolfsbergen Van Haarlem zorgt ervoor dat de jaarrekening van de BV juist wordt opgesteld en dat aangiften juist en tijdig worden ingediend. Voor de DGA spelen daarnaast belangrijke vraagstukken: hoe kan de ondernemingswinst zo fiscaal vriendelijk mogelijk naar privé worden gebracht? Wat is de status van uw oudedagsvoorziening?

Wij adviseren ook bij kwesties als trouwen, scheiden en overlijden en bij het overdragen van de BV, bijvoorbeeld aan de kinderen. Daarnaast kunt u bij Wolfsbergen Van Haarlem ook rekenen op betrouwbare managementinformatie die is afgeleid uit uw administratie, op hulp bij financieringen en assistentie bij accountantscontrole. Vanzelfsprekend zijn wij namens u een competente gesprekspartner bij de belastingdienst

(Vermogende) particulieren

Het beschikken over een eigen vermogen leidt vaak tot zorgen. Het is immers niet de bedoeling dat er ten onrechte te veel belasting wordt betaald. En de regelgeving wordt elk jaar complexer. Wolfsbergen Van Haarlem wijst u de weg naar een heldere structuur die voorkomt dat u meer belasting afdraagt dan nodig is. Zodat u kunt genieten van uw vermogen.

Trouwen, scheiden en overlijden zijn gebeurtenissen in een mensenleven die grote financiële consequenties kunnen hebben. Wolfsbergen Van Haarlem staat u in dit soort situaties met gedegen adviezen bij net als bij de aankoop van een woning en het afsluiten van een financiering. De overdracht van uw vermogen naar uw kinderen is ook een aspect dat specialistische kennis vereist, bijvoorbeeld (r)emigratie. Voor de complexe fiscale wetten en regels op al deze gebieden, die ook nog met grote regelmaat veranderen, kunt u terugvallen op Wolfsbergen Van Haarlem.

Stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen hebben geen directe eigenaren of aandeelhouders en opereren dus onafhankelijk. Ze worden geleid door een bestuur en kunnen voor de uitvoering van taken werknemers in loondienst hebben. Stichtingen en verenigingen zijn zeer geschikt voor ideële doelen of het uitvoeren van (deel)taken waarbij een eigenaar van een onderneming geen invloed mag hebben. In beginsel zijn stichtingen en verenigingen niet belastingplichtig, maar wanneer zij structureel winst maken of concurreren met belastingplichtige lichamen worden zij aangeslagen voor de vennootschapsbelasting.

Wolfsbergen Van Haarlem kan u bijstaan in een glasheldere en transparante rapportage naar iedereen die belang heeft bij uw stichting of vereniging. Ook staan we u bij met bijvoorbeeld een beoordelingsverklaring bij een jaarrekening of een accountantsverklaring bij een subsidieaanvraag.

Wij houden scherp in het oog hoe het zit met uw belastingverplichtingen: wij zorgen voor het opstellen van de jaarrekeningen en een juiste en tijdige aangifte. Wij houden echter ook in de gaten of u bijvoorbeeld omzetbelasting verschuldigd bent.

Kortom, we helpen u bij het toepassen van complexe fiscale regels en houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en zijn namens u een competente gesprekspartner bij de belastingdienst, bijvoorbeeld bij een boekenonderzoek

Inloggen

Kies hieronder voor welk jaar u wilt inloggen:

 

×

Algemene voorwaarden

Kies hieronder welke algemene voorwaarden u wilt inzien:

 

×