Nieuws

Looptijd 30-procentsregeling verkort met drie jaar

Werkgevers die bepaalde, uit het buitenland afkomstige, werknemers in dienst nemen, mogen vanaf volgend jaar nog maar gedurende maximaal vijf jaar gebruik maken van de zogenaamde 30%-regeling. Dit is nu nog acht jaar.

Inhoud 30%- regeling

De regeling houdt kortweg in dat een werkgever 30% van het salaris van de betreffende werknemer belastingvrij mag uitbetalen als tegemoetkoming in de extra kosten van de buitenlandse werknemer. Een hoger percentage mag ook, mits aannemelijk wordt gemaakt dat de kosten ook hoger zijn.

Voorwaarden

Er gelden de nodige voorwaarden om de regeling toe te mogen passen. Er moet in ieder geval sprake zijn van een specifieke deskundigheid. Dit is onder meer het geval als het salaris, exclusief de belastingvrije vergoeding, in 2018 minstens € 37.296 bedraagt. Ook moet de werknemer, voordat hij bij de Nederlandse werkgever in dienst trad, op minstens 150 km afstand van Nederland hebben gewoond.

Overgangsrecht 30%-regeling

Hoewel er in eerste instantie geen overgangsrecht met betrekking tot de looptijd was geregeld, is dat nu wel opgenomen in een tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2019.

Er komt overgangsrecht komt voor ingekomen werknemers voor wie de looptijd van de 30%-regeling door de voorgestelde verkorting van de looptijd van de 30%-regeling eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Dit overgangsrecht houdt in dat de 30%-regeling voor die werknemers tot en met 31 december 2020 kan worden toegepast, als de op grond van de huidige wet- en regelgeving voor de betreffende werknemer geldende looptijd niet is verstreken.

Voor werknemers die in 2019 of later in Nederland komen, geldt de looptijd van de 30%-regeling maximaal 5 jaar.

 

 

Laat een comment achter

Inloggen

Kies hieronder voor welk jaar u wilt inloggen:

 

×

Algemene voorwaarden

Kies hieronder welke algemene voorwaarden u wilt inzien:

 

×