Nieuws

Nieuwe regeling fiscale aftrek onderhoud monumenten

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Tweede Kamer de kabinetsbrief ‘Erfgoed telt’ gestuurd.

Deze brief gaat o.a. in op een omvorming van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten in een subsidieregeling. Dit gebeurt om de kwaliteit van onderhoudswerkzaamheden aan monumenten beter te kunnen toetsen en om de beschikbare middelen in de monumentenzorg meer doelmatig te besteden.

Subsidie 

Op verzoek van de Tweede Kamer zijn in 2017 verschillende aspecten van de fiscale aftrek door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzocht. Tevens is door Ecorys onderzoek gedaan naar het gehele stelsel van financiële ondersteuning van rijksmonumenten. Het kabinet neemt de conclusies en aanbevelingen uit de onderzoeken over en wil de fiscale aftrek per 2019 om te zetten in subsidie. Voor alle huidige (en toekomstige) eigenaren/bewoners die nu gebruik kunnen maken van de fiscale aftrek komt er één nieuwe, voor iedereen gelijke regeling voor onderhoud. Hier kunnen eigenaren een beroep op doen voor de instandhouding van hun rijksmonumentale woning. Eigenaren kunnen in de nieuwe regeling maximaal 35% subsidie krijgen voor gemaakte instandhoudingskosten. Dit percentage is ongeveer gelijk aan de huidige tegemoetkoming via de fiscale aftrek.

Laat een comment achter

Inloggen

Kies hieronder voor welk jaar u wilt inloggen:

 

×

Algemene voorwaarden

Kies hieronder welke algemene voorwaarden u wilt inzien:

 

×