Nieuws

Kleineondernemersregeling gaat mogelijk op de schop

IB-ondernemers die in een kalenderjaar na aftrek van voorbelasting een bedrag van minder dan € 1.883 btw verschuldigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval zal minder of soms zelfs geen btw verschuldigd zijn.

Het kabinet wil kleine ondernemers stimuleren en ondersteunen door de administratieve lasten te verminderen. Er zal daarom een wetsvoorstel worden ingediend waardoor de toepassing van de KOR voortaan zal afhangen van de omzet die in een kalenderjaar wordt behaald. Momenteel staat nog in het voorstel opgenomen dat de KOR toegepast kan worden bij een omzet tot € 17.500. Het omzetcriterium wordt reeds in bijna alle andere EU-landen gehanteerd. De hoogte van de omzetgrens is wel verschillend in de lidstaten.

Het wetsvoorstel zal nog worden uitgewerkt alvorens het zal worden ingediend. Het is de bedoeling dat de wijziging per 1 januari 2019 ingaat. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Laat een comment achter

Inloggen

Kies hieronder voor welk jaar u wilt inloggen:

 

×

Algemene voorwaarden

Kies hieronder welke algemene voorwaarden u wilt inzien:

 

×