Nieuws

Regeerakkoord ongunstig voor de dga

Het nieuwe kabinet wil het tarief in box 2 verhogen. Keert de bv een dividend aan u uit, dan betaalt u daar vanaf 2020 meer belasting over. Aan de andere kant is uw bv straks minder belasting verschuldigd over de winst. Het kabinet heeft namelijk ook een stapsgewijze tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting aangekondigd.

In 2020 verhoging box 2

In het onlangs verschenen regeerakkoord kondigt het nieuwe kabinet de verhoging van het box 2-tarief aan. Het huidige tarief van 25% gaat in 2020 omhoog naar 27,3% en vanaf 2021 naar 28,5%. Daarbij moet wel worden aangetekend dat deze stapsgewijze tariefsverhoging nog niet definitief is. Eén en ander zal eerst nog wettelijk moeten worden geregeld. Daarnaast wil het kabinet de dividendbelasting afschaffen. Als beide maatregelen doorgaan wat betekent dit dan voor uw portemonnee?

Geen verschil tot 2020

Stel u ontvangt dit jaar vanuit uw bv een dividend van € 100.000. Uw bv moet over deze uitkering 15% dividendbelasting, oftewel € 15.000, inhouden en afdragen. U ontvangt dus van de bv een netto dividend van € 85.000. In uw aangifte inkomstenbelasting moet u in box 2 het bruto dividend van 
€ 100.000 aangeven. U betaalt daarover 25% belasting, maar u mag de verschuldigde dividendbelasting hiervan aftrekken. Per saldo bent u dus nog € 10.000 aan belasting verschuldigd 
(€ 25.000 minus € 15.000). Van het dividendbedrag van € 100.000 houdt u dus uiteindelijk een nettobedrag over van € 75.000 (€ 85.000 netto dividend minus € 10.000 belasting).

Wordt de dividendbelasting afgeschaft en ontvangt u bijvoorbeeld in 2019 een dividenduitkering van 
€ 100.000, dan houdt u daar netto eveneens € 75.000 aan over. De bv hoeft geen dividendbelasting meer in te houden, maar u bent wel 25% belasting in box 2 over € 100.000 verschuldigd en u kunt in uw aangifte geen bedrag aan dividendbelasting meer verrekenen.

Let op! Door de afschaffing van de dividendbelasting is er dus niet minder belasting verschuldigd over de door de dga ontvangen dividenduitkering uit de bv. De heffing vindt alleen volledig plaats in de inkomstenbelasting.

Laat een comment achter

Inloggen

Kies hieronder voor welk jaar u wilt inloggen:

 

×

Algemene voorwaarden

Kies hieronder welke algemene voorwaarden u wilt inzien:

 

×